хранилище/kolxo3/issue5─6/DVD14/M_Mathematics/MC_Calculus/MCcf_Continued fractions/
01 012838 Бейкер Дж., Грейвс-Моррис П. (_Baker,Graves-Morris_) Аппроксимации Паде (Мир, 1986)(ru)(T)(503s)_MCcf_.djvu [request] 02-09-2013:03-05

02 012839 Brezinski C. (ed.) Continued fractions and Pade approximants (North-Holland 1990)(600dpi)(T)(331s)_MCcf_.djvu [request] 02-09-2013:03-05

03 012840 Cuyt A., Wuytack L. Nonlinear methods in numerical analysis (NH, 1987)(ISBN 0444701893)(T)(287s)_MCcf_.djvu [request] 02-09-2013:03-05

04 012841 Jones W.B., Sri Ranga A. (eds.) Orthogonal functions, moment theory, and continued fractions (M.Dekker,1998)(ISBN 0824702077)(400dpi)(T)(C)(421s)_ [request] 02-09-2013:03-05

05 012842 Olds C.D. Continued fractions (Math.Assoc.Am., Yale, 1963)(KA)(T)(170s)_MCcf_.djvu [request] 02-09-2013:03-05

06 012843 Стильтэс Т.И. Исследования о непрерывных дробях (ОНТИ, 1936)(ru)(600dpi)(T)(160s)_MCcf_.djvu [request] 02-09-2013:03-05