хранилище/kolxo3/issue5─6/DVD11/P_Physics/PC_Classical physics/PCft_Classical fields/
01 008886 Burgess M. Classical covariant fields (2001)(545s).ps.gz [request] 02-09-2013:02-26

02 008887 Dittrich W., Reuter M. Classical and quantum dynamics.. from classical paths to path integrals (3e, Springer, 2001)(360dpi)(T)(400s).djvu [request] 02-09-2013:02-26

03 008888 Кадич А., Эделен Д. Калибровочная теория дислокаций и дисклинаций (Мир, 1987)(ru)(L)(T)(88s).djvu [request] 02-09-2013:02-26

04 008889 Kupershmidt B.A. Variational principles of dynamics (WS, 1992)(ISBN 9810202741)(T)(430s)_PCft_.djvu [request] 02-09-2013:02-26

05 008890 Marsden J. Geometric mechanics (book 1, draft 1998) (pdf,html).zip [request] 02-09-2013:02-26

06 008891 Marsden J. Mechanics and symmetry. Reduction theory (book 2, draft 1998)(145s).pdf [request] 02-09-2013:02-26

07 008892 Marsden, Ratiu. Introduction to mechanics and symmetry (draft 2002)(421s).pdf [request] 02-09-2013:02-26

08 008893 Тэйлор Э.Ф., Уилер Дж.А. (_E.Taylor,J.A.Wheeler_) Физика пространства-времени (Мир, 1971)(ru)(T)(318s)_PCft_.djvu [request] 02-09-2013:02-26

09 008894 Угаров В.А. Специальная теория относительности (Наука,1977)(ru)(K)(T)(384s).djvu [request] 02-09-2013:02-26

10 008895 Wang J.P. Symmetries and Conservation Laws of Evolution Equations (phd thesis, 1998)(178s).ps.gz [request] 02-09-2013:02-26