хранилище/kolxo3/issue5─6/DVD08/M_Mathematics/MA_Algebra/MAq_Quantum groups/
01 005677 Chari V., Pressley A. A guide to quantum groups (CUP, 1994)(600dpi)(T)(ISBN 0521433053)(667s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

02 005678 Демидов Е. Квантовые группы (ру)(T)(128s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

03 005679 Etingof P., Frenkel I., Kirillov A.(jr.) Lectures on representation theory and Knizhnik-Zamolodchikov equation (AMS 1998)(L)(T)(ISBN 0821804960)(1 [request] 02-09-2013:01-58

04 005680 Gomez C., Ruiz-Altaba M., Sierra G. Quantum groups in two-dimensional physics (CUP, 1996)(600dpi)(T)(ISBN 0521460654)(471s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

05 005681 Кассел К., М.Россо, В.Тураев. Квантовые группы и инварианты узлов (ру)(T)(140s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

06 005682 Кассель. Квантовые группы (ру)(T)(698s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

07 005683 Kassel. Quantum groups (Springer, 1995)(T)(539s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

08 005684 Klimyk A., Schmudgen K. Quantum groups and their representations (Springer, 1997)(T)(582s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

09 005685 Majid S. Foundations of quantum group theory (CUP, 1994)(deskewed)(T)(625s)_MAq_.djvu [request] 02-09-2013:01-58

10 005686 Majid S. Foundations of quantum group theory (CUP, 1994)(T)(625s)_MAq_.djvu [request] 02-09-2013:01-58

11 005687 Manin Yu. Quantum groups and noncommutative geometry (CRM, 1988)(L)(T)(ISBN 2921120003)(49s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

12 005688 McDuff D., Salamon D. J-holomorphic curves and quantum cohomology (AMS, 1994)(L)(T)(ISBN 0821803328)(110s).djvu [request] 02-09-2013:01-58

13 005689 tom Dieck T. Quantum groups and knot algebra (Dec. 2000)(201s).ps.gz [request] 02-09-2013:01-58