хранилище/kolxo3/issue5─6/DVD05/M_Mathematics/MA_Algebra/MAml_Mathematical logic/
01 001067 Гудстейн Р.Л. Рекурсивный математический анализ (Наука, 1970)(ru)(L)(236s).djvu [request] 02-09-2013:01-13

02 001068 Levitz K., Levitz H. Logic and boolean algebra (Barron, 1997)(T)(141s).djvu [request] 02-09-2013:01-13

03 001069 McCall R.J. Basic logic (2ed., 1952)(T)(263s).djvu [request] 02-09-2013:01-13

04 001070 Molt J., et al. Schaum#s outline of logic (2ed.)(T)(268s).djvu [request] 02-09-2013:01-13

05 001071 Popper K. New foundations for logic (Mind, 1947)(T)(44s).djvu [request] 02-09-2013:01-13

06 001072 Rips L.J. Psychology of proof and deductive reasoning in human thinking (T)(447s).djvu [request] 02-09-2013:01-13

07 001073 Turchin V.F. A constructive interpretation of the full set theory (J.Symb.Logic 52, 1987)(600dpi)(30s).djvu [request] 02-09-2013:01-13