хранилище/kolxo3/issue5─6/DVD06/P_Physics/PC_Classical physics/PCft_Classical fields/
01 002595 Anderson M.R. The mathematical theory of cosmic strings (IOP, 2003)(393s).pdf [request] 02-09-2013:01-28

02 002596 Anderson M.R. The mathematical theory of cosmic strings (IOP, 2003)(T)(393s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

03 002597 Burgess M. Classical covariant fields (CUP, 2003)(551s).pdf [request] 02-09-2013:01-28

04 002598 Felsager B. Geometry, particles and fields (1983)(L)(T)(342s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

05 002599 Гальцов Д.В., Грац Ю.В., Жуковский В.Ч. Классические поля (МГУ, 1991)(ru)(L)(T)(77s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

06 002600 Marsden J. Geometric mechanics, book 1 (draft 1998)(T)(534s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

07 002601 Marsden, Ratiu. Introduction to mechanics and symmetry (draft 2002)(T)(421s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

08 002602 Прохоров, Шабанов. Гамильтонова механика калибровочных систем (1997) (нет стр. 36-37, 44-45) (ру)(L)(T)(148s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

09 002603 Ruder H., Ruder M. Die spezielle Relativitaetstheorie (Vieweg, 1993)(K)(de)(T)(193s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

10 002604 Ruder H., Ruder M. Die spezielle Relativitaetstheorie (Vieweg,1993)(de)(L)(T)(98s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

11 002605 Румер Ю.Б. Исследования по 5-оптике (1956)(ru)(T)(152s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

12 002606 Шмутцер Э. Основные принципы классической механики и классической теории поля (Мир, 1976)(ru)(T)(C)(158s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

13 002607 Vilenkin A. Cosmic strings and domain walls (PR121, 1985)(T)(53s).djvu [request] 02-09-2013:01-28

14 002608 Vilenkin A., Shellard E.P.S. Cosmic strings and other topological defects (CUP, 1994)(T)(534s).djvu [request] 02-09-2013:01-28