хранилище/kolxo3/issue5─6/DVD16/P_Physics/PQft_Quantum field theory/PQed_Quantum electrodynamics/
01 015046 Бордовицын В.А. (ред.) Теория излучения релятивистских частиц (ФМЛ, 2002)(ru)(K)(600dpi)(T)(575s)_PQed_.djvu [request] 02-09-2013:03-36

02 015047 Cohen-Tannoudji C., Dupont-Roc J., Grynberg G. Photons and atoms.. Introduction to quantum electrodynamics (Wiley, 1997)(K)(600dpi)(T)(488s)(ISBN [request] 02-09-2013:03-36

03 015048 Dutra S.M. Cavity quantum electrodynamics (Wiley, 2005)(T)(396s)_PQed_.djvu [request] 02-09-2013:03-36

04 015049 Dutra S.M. Cavity Quantum Electrodynamics (Wiley,2005)(ISBN 0471443387)(T)(396s)_PQed_.djvu [request] 02-09-2013:03-36

05 015050 Francis C. Discrete quantum electrodynamics (web draft, 2001)(44s)_PQed_.pdf [request] 02-09-2013:03-36

06 015051 Greiner W., Mueller B., Rafelski J. Quantum electrodynamics of strong fields (Springer, 1985)(ISBN 3540134042)(KA)(T)(606s)_PQed_.djvu [request] 02-09-2013:03-36

07 015052 Gribov V.N., Nyiri J. Gribov#s lectures on quantum electrodynamics (web draft, 2001)(267s)_PQed_.ps.gz [request] 02-09-2013:03-36

08 015053 Milonni P.W. The quantum vacuum.. introduction to QED (AP, 1994)(ISBN 0124980805)(KA)(T)(536s)_PQed_.djvu [request] 02-09-2013:03-36

09 015054 Вергелес С.Н. Лекции по квантовой электродинамике (МФТИ, 2005)(ru)(154s)_PQed_.pdf [request] 02-09-2013:03-36